Over Phasecoaching

I Verbakel

Ignanke Verbakel

P&O-er en psycholoog.

Na een aantal jaren ervaring en kennis als Personeelsmanager, is Ignanke zich steeds meer gaan verdiepen in de persoonlijke begeleiding bij arbeidsgerelateerde klachten. In haar werk als Personeelsmanager is zij geraakt door problemen bij mensen door werkdruk, stress, conflicten, reorganisaties en nog veel meer oorzaken. Hieruit is haar passie ontstaan voor coaching.

Zij heeft zich gespecialiseerd in coaching op het gebied van Arbeid & Organisatie en loopbaanvraagstukken. Daarnaast onderzoekt zij samen met de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, in nauwe samenwerking met ons, een reeds gevalideerde persoonlijkheidstest van de interactiecirkel van Timothy Leary, om die op wetenschappelijk verantwoorde en effectieve wijze te kunnen toepassen in organisaties. Met haar studie Psychologie aan de universiteit van Tilburg, heeft zij zich naast het coachen gespecialiseerd als Arbeids & Organisatie Psycholoog.